Числото едно и първата годишнина от сватбата

wed2

Поглеждайки назад към  традициите на европейските народи, ще забележим, че различните годишнини от сватбата са представлявани от различни символи. В днешно време много от тези традиции навлязоха и в българския бит и култура и изместиха някои от традиционните ритуали отбелязвани от нашите предци (например жартиерът, хвърлянето на букета и много други обичаи, нямат корени в нашето минало, но са възприети от западния модел). Повече