Цветът на съвършенството

Очите на влюбения в живота
гледат жадно и нему се струва,
че листата пеят, слънцето
се усмихва, а водата си
играе с рибките.
Всичко е ясно и чисто като
пухкавия снежец и студът
е закачлив приятел.
Светът е съвършен и всеки
цвят говори за своите тайни. Повече

Душевни терзания

Очите ти гледат и
не виждат този свят.
Ти вече си друг и
себе си не познаваш…
Болката,която ме гори
не можеш да прозреш,
защото ти си ти,но
не какъвто беше… Повече

Спасителят ми

Босонога скитам в тъмната
гора,а сенките ме следват.
Пътят си изгубих,
лутам се безцелно.
Свети само малкият
фенер в ръцете ми,
но мрака не разпръсква. Повече

Ти разтопи леда в сърцето ми

Когато студеният свят ме
тъпче с тежките си нозете,
само ти ми подаваш ръка.
Ледено безразличие, хладните
погледи, кръвожадната реалност
скрити зад изкуствени лица… Повече

Студените очи на зимата

Със студените очи
на зимата пронизваш
моя малък свят.
В сърцето ми нахлу
като внезапен порив
и като стихия остави
след себе си тъга. Повече