Долината на сенките

Завръщам се от долината на сенките,       

там където свирепи ветрове хапят плътта,

там където рев на ранен звяр раздира здрача

и самотен гарван разперва уморени криле.

Пребледнялата луна безднадеждно наднича

и като блудница потърсила подслон,

тя знае, че не ще намери дом във тая пустош,

където вълк единак се скита сиротен.

Там където жадната земя целува оловното небе

и тишината тежи като гробовен сън,

завръщам се от долината на сенките,

за да спася без страх една душа.