Долината на сенките

Завръщам се от долината на сенките,       

там където свирепи ветрове хапят плътта,

там където рев на ранен звяр раздира здрача

и самотен гарван разперва уморени криле. Повече