Числото едно и първата годишнина от сватбата

wed2

Поглеждайки назад към  традициите на европейските народи, ще забележим, че различните годишнини от сватбата са представлявани от различни символи. В днешно време много от тези традиции навлязоха и в българския бит и култура и изместиха някои от традиционните ритуали отбелязвани от нашите предци (например жартиерът, хвърлянето на букета и много други обичаи, нямат корени в нашето минало, но са възприети от западния модел).

1wedaniПървата годишнина от сватбата се нарича “хартиена” и подходящи подаръци могат да бъдат както книги, албуми, така и всякакви по интересни идеи, като например астрологична карта на деня на сватбата. Защо хартия? Първо хартията е свързана с природата и въпреки че нейната структура е  крехка, тя носи символа на заявения съюз, т.е. декларирането на намерението да съчетаеш живота си с този на друг човек и да споделите вижданията, мечтите и неволите по пътя си.

Когато имаме нещо на хартия сякаш стойността му тежи повече и го приемаме за доказателство. Първата годишнина от сватбата е времето на равносметка, което двамата съпрузи си дават и отправна точка за бъдещите им планове.  Именно този момент е идеален да се направи разбор на миналите събития,  да се припомнят важни моменти, които са споделили, защото когато битието вземе превес над предишните романтични емоции, често пъти хората, погълнати от ежедневните грижи, нямат време да отдадат нужното внимание на  другия и дори може несъзнателно да го пренебрегнат.

Според учителят Дънов, човек представлява една математическа формула. Силата и енергията на числата е била известна още на древните. С числото едно се свързва единството и божественото начало. Можем да кажем, че първата годишнина символизира една основа, която съпрузите са положили и на този ден могат да берат първите плодове от своите взаимни усилия, вложена любов и труд в брака. Единицата е неизменно начало и с нея започва зараждането на света.

В този ред на мисли, първата годишнина е свързана с първия етап от съвместния живот на  семейството и е отправна точка за всички негови бъдещи планове.