Онова момиче

Аз ли съм онова момиче,

което с планините спореше

небето предизвикваше,

ветровете сбираше.

Аз ли съм онази,

която на звездите намигаше,

не се плашеше от тъмното

и с усмивка иронична

подминаваше чуждото мнение. Повече