Петък 13-ти – зад суеверието

Friday-13

Някои изследователи на страха от петък 13-ти намират корените му в християнството. Христос е распнат в петък, а в средните векове сватбите не са се провеждали в петъците, нито се е считало за добра поличба да се започва пътуване в този ден. На тайната вечеря, в нощта преди да бъде распнат Исус, присъстват тринадесет госта. Счита се, че именно Юда Искариотски, който предава Христос, е бил тринадесетият гост.

Разбира се, е трудно да се определи кога и как точно петък и числото 13 се свързват заедно като символ на лош късмет, тъй като липсват категорични данни преди 19 век. Повече