Отдаденост

Грешница съм , но не искам прошка,
ако това от тебе ще ме раздели.
Нима човекът не е просто грешка –
създаден да обича или да руши?
Към тебе аз съм само устремена
и моята любов и жар в душата ти
изстрадала да се поместят и да
отдъхнат в своя звезден храм!