Съдба

О,защо не може както тези две ръце
да се измие и споменът за миналото ни?!
Защо?Аз зная,че то ще намери покой
някъде дълбоко в моето сърце и
ще отдъхне.Знам!
И всичко ще е само сън забравен.

Кукла на конци

Прашасва куклата в тъмната работилница
конците й провиснали, с оклюмана глава
останала забравена, без своята закрилница
простряна безнадеждно на една страна. Повече