Разкаяние

На жертвения стълб пред
кладата на разкаянието,
подпалих своята душа
с надеждата да залича греха,
който бе ковала ден след ден
върху портите на храма. Повече